მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - დაბა აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტირების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურებისთვის

გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    ძალაშია: 22 თებერვალი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს დაბა აბასთუმნის
ურბანული განახლების პროექტირების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის
საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე: