შეტყობინება EIB NCB 08-2

გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2014    /    ძალაშია: 14 თებერვალი 2014

 შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის შედეგებისთვის მიჰყევით ბმულს 

 

შეტყობინება EIB NCB 08-2