ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა გზის საერთაშორისო სპეციალისტის დასაქირავებლად

გამოქვეყნებულია: 19 იანვარი 2018    /    ძალაშია: 8 თებერვალი 2018

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

 

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკიდან მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) პირველი ტრანშის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილით მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) დააფინანსებს გზის საერთაშორისო სპეციალისტის საკონსულტაციო მომსახურებას.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს:

 

SPN - International Road Specialist - ENG - extended