განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 10 იანვარი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA170016443 თანამშრომელთა (მათი ოჯახის წევრების) ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 268200 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 იანვარს 15:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=251734&lang=ge