შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 28 ნოემბერი 2017    /    ძალაშია: 6 დეკემბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“  - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-2

 

შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებული 3 ლოტი:

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულებზე: 

ლოტი N1 – კომპიუტერული ტექნიკის და შიდა ქსელის მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L1-2

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249185&lang=ge

 

ლოტი N2 – სამზარეულოსა და კაფეს აღჭურვილობის მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L2-2

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249191&lang=ge

 

ლოტი N3 – დაცვის სისტემების მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L3-2

 
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249193&lang=ge

 

Supply of Equipment for Ikalto and Shuamta Cultural Heritage Sites - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-2

 

Georgia has received financing from the World Bank toward the cost of the Regional Development Project (RDP) and intends to apply part of the proceeds toward the payments under the contract for Supply of Equipment for Ikalto and Shuamta Cultural Heritage Sites” - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-2

 

The captioned procurement considers 3 Lots:

 

Detailed information can be obtained on following links of Georgian Electronic Government Procurement System:

 

Lot N1 – Supply and Installation of Computer Equipment and Internal Network - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L1-2

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249185&lang=ge

 

Lot N2 – Supply and Installation of Equipment for Kitchen and Café - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L2-2

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249191&lang=ge

 

Lot N3 – Supply and Installation of Security Network - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L3-2

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=249193&lang=ge

 

 

ლოტი 1 - კომპიუტერული აღჭურვილობები

 

ლოტი 2 - სამზარეულოს აღჭურვილობა

 

ლოტი 3 - დაცვის სისტემები

 

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე