განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 6 ნოემბერი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს კასპის (სოფლები: ბოჟამი, ხვითი, კოდისწყარო, საკორინთლო, ყარაფილა, სარიბარი, ზადიანთკარი), ქარელის (სოფლები: საციხური აბანო, კოდა) და საჩხერის (სოფლები: პერევი, ჯრია, დარყა, ჭალა და სპეთი) მუნიციპალიტეტის, კონფლიქტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 137 475ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 6  ნოემბერს   16:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: