ქ. ფოთში სპორტდარბაზის და საცურაო აუზის დიზაინი და მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 19 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 30 ნოემბერი 2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ფოთში სპორტდარბაზის და საცურაო აუზის დიზაინი და მშენებლობა.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=246191&lang=ge