თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) ავეჯის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 17 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის ავეჯის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245881&lang=ge