თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) კომპიუტერებისა და ციფრული ტექნიკის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 17 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის კომპიუტერებისა და ციფრული ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245879&lang=ge