ნარჩენების კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის

გამოქვეყნებულია: 13 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 20 ნოემბერი 2017

საქართველომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისაგან (EBRD) მიიღო დაფინანსება „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტის   განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ნარჩენების კონტეინერების  მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის.

 

პროექტი ითვალისწინებს 1010 ცალი 1.1მ3 მოცულობის პლასტმასის ნარჩენების კონტეინერების  მიწოდებას საქართველოს 24 მუნიციპალიტეტისათვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მგფ-ს ვებ-გვერდის ინგლისურ ვერსიაში:   

 INVITATATION FOR TENDERS