“ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია“

გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: “ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/25-2017

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245221&lang=ge