მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ რეაბილიტაცია/დეფექტების გამოსწორება

გამოქვეყნებულია: 2 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 16 ოქტომბერი 2017

საქართველომ მსოფლიო ბანკისაგან (WB) მიიღო დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:

ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ რეაბილიტაცია/დეფექტების გამოსწორება -  #IBRD/RDP/CW/SH/46-2017

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=244734&lang=ge