თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 26 სექტემბერი 2017    /    ძალაშია: 10 ოქტომბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:        
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=244353&lang=ge