მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად

გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2017    /    ძალაშია: 28 სექტემბერი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების

მესამე პროექტის (RDP III)განსახორციელებლად.საქართველოს მუნიციპალური განვითარების

ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად

ადაპტაციისთვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და დავალებათა აღწერილობა

ინგლისურ ენაზე.


REOI

 

TORDD_BorjomiMuseum_11.9.2018