მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედნის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად

გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა ”ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედნის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის  მოსამზადებლად“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1697, დათარიღებული 11 აგვისტო, 2017 წელი).

 საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების გაწევას.

 დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე, ინგლისურ ენაზე: 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Final

 

TOR Hockey - revised 08 09 2017