თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 22 აგვისტო 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:
 
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=239407&lang=ge
 

01-მოწვევა ფასთა კოტირებაზე

02-დანართი 1 ფასთა კოტირების ფორმა

03-დანართი 2 მოწოდების პირობები და ვადები