ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - არქიტექტორი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში

გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 26 აგვისტო 2017

  

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში არქიტექტორის  შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია:

 

REoI - CHArchitect - ENG