განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 21 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 14 აგვისტო 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის  რეაბილიტაციის სამშენებლო  სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 206  032 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 14  აგვისტოს  12:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=237619&lang=ge