მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 8 აგვისტო 2017
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ ვანში გზების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადებისა და სერვისების აღწერისთვის.
 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსია