ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია - ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.

გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 17 ივლისი 2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=233558&lang=ge