მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად

გამოქვეყნებულია: 15 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 29 ივნისი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსია: