უკუჩამჩიანი ექსკავატორების მიწოდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის

გამოქვეყნებულია: 4 თებერვალი 2014    /    ძალაშია: 28 მარტი 2014

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის 9 ცალი უკუჩამჩიანი ექსკავატორის მიწოდების მიზნით.

 

 

სატენდერო განცხადება - ექსკავატორები