ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/29-2016

გამოქვეყნებულია: 13 ოქტომბერი 2016    /    ძალაშია: 14 ნოემბერი 2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების გზის რეაბილიტაცია

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=206430&lang=ge