დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/26-2016

გამოქვეყნებულია: 13 ოქტომბერი 2016    /    ძალაშია: 11 ნოემბერი 2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=206349&lang=ge