ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა ანგარიშსწორების ასისტენტის პოზიციაზე

გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2016    /    ძალაშია: 17 ოქტომბერი 2016

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთვარობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციას. აღნიშნული პროგრამის ფრაგლებში გათვალისწინებულია ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების ასისტენტის დაქირავება.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს:

 

Expression of Interest Disbursement Assistant