თელავის საკანალიზაციო კოლექტორების რეაბილიტაცია - SRMIDP/CW/NCB/19-2015

გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2016    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თელავის საკანალიზაციო კოლექტორების რეაბილიტაცია- SRMIDP/CW/NCB/19-2015

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

        https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=205760&lang=ge