ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-სკინდორის გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/22-2016

გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2016    /    ძალაშია: 7 ნოემბერი 2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-სკინდორის გზის რეაბილიტაცია

 

 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

                          https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=205751&lang=ge