შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის

გამოქვეყნებულია: 30 სექტემბერი 2016    /    ძალაშია: 25 ოქტომბერი 2016

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SIDA) მდგრადი ჩამდინარე წყლების მართვის პროექტის (SWMP) და  მსოფლიო ბანკისგან რეგიონული განვითრების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების (RDP II AF) ფარგლებში წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის ორივე ლოტზე მიღებულია გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ. გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილი ინგლისურ ენაზე: 

 

            Award Notice.pdf

          

 

პროექტის განხორციელება მოიცავს პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს:

ლოტი 1 - წყალტუბოს საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

ლოტი 2 - თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა