მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“ - IBRD/RDP/G/SH/03-2016

გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2016    /    ძალაშია: 6 ოქტომბერი 2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება“  - IBRD/RDP/G/SH/03-2016

 

შესყიდვის ფარგლებში გათვალისწინებული 3 ლოტი:

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულებზე: 

ლოტი N1 – კომპიუტერული ტექნიკის და შიდა ქსელის მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L1

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=204587&lang=ge

 

ლოტი N2 – სამზარეულოსა და კაფეს აღჭურვილობის მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L2

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=204596&lang=ge

 

ლოტი N3 – დაცვის სისტემების მიწოდება და მოწყობა - IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L3

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=204598&lang=ge