გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ახალციხის ქუჩების გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2016    /    ძალაშია: 22 სექტემბერი 2016
პროექტის დასახელება: ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: EIB/MIMP/W/NCB/17-2016
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ახალციხის ქუჩების გარე განათების ქსელის
რეაბილიტაცია
სამუშაოების ხანგრძლივობა: 8 (რვა) თვე.
შეფასების ვალუტა: ლარი.
ტენდერში მონაწილე კომპანიები:
1. ე/ს შპს „ჯავა“ და შპს „არსი“
2. სს „ერისიმედი“
3. შპს “ კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს“ საქართველოს ფილიალი
კონტრაქტის მინიჭებაზე რეკომენდაცია ეძლევა:
დასახელება: სს „ერისიმედი“
მისამართი: სამტრედიის ქუჩა #2ა, 0119, თბილისი, საქართველო.
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 948,723.03 ლარი.
საკონტრაქტო ფასი: 949,020.80 ლარი.
შეფასებული კომპანიები:
დასახელება: ე/ს შპს „ჯავა“ და შპს „არსი“
მისამართი: ქვიშხეთის ქუჩა #6, თბილისი, საქართველო.
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1,134,026.27 ლარი.
შეფასებული წინადადების ფასი: 1,134,026.27 ლარი.
დასახელება: შპს “ კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს“ საქართველოს ფილიალი
მისამართი: კარდენალ მარსელო სპინოლას ქუჩა #10, 28016, მადრიდი, ესპანეთი.
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1,913,943.68 ლარი.
შეფასებული წინადადების ფასი: 1,913,875.13 ლარი.