შესყიდვების ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/01-2016

გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2016    /    ძალაშია: 17 მაისი 2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის  შესყიდვების ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსია :

 

             REoI - Procurement Consultant - ENG