განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 4 მაისი 2016    /    ძალაშია: 13 მაისი 2016

 

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სოფელ შილდაში მდებარე  შალოშვილის ღვინის მარანთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების  სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 8 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 13 მაისს 14:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

              https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=189011&lang=ge