განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2016    /    ძალაშია: 6 მაისი 2016

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. როშკაში მომსახურების ცენტრის - სოფლის სახლის - შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 06 მაისს 14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=188718&lang=ge