განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 იანვარი 2016    /    ძალაშია: 3 თებერვალი 2016

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტერის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის (გელათის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის საყრდენი კედლისა და .. დავითის წყაროს წყალსადენი სისტემის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 03 თებერვალს 12:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:


https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=178006&lang=ge