ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი 2016    /    ძალაშია: 26 თებერვალი 2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა“ -  SRMIDP/CW/NCB/29-2015

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=177579&lang=ge