განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გონდოლებიანი საბაგიროების დასაწყობებისათვის საჭირო სასაწყობო შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით

გამოქვეყნებულია: 18 იანვარი 2016    /    ძალაშია: 27 იანვარი 2016

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N2831 განკარგულების თანახმად, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს  ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გონდოლებიანი საბაგიროების დასაწყობებისათვის საჭირო სასაწყობო შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების  სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 588 590 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016  წლის 27 იანვარს 12:00 საათზე.

 

   დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

                  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=176700&lang=ge