სატელევიზიო რგოლის (კლიპი), რადიო რგოლის, გარე რეკლამის ბანერის დიზაინისა და ინტერნეტ ფლეშ-ბანერის შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 17 დეკემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო რგოლის (კლიპი),რადიო რგოლის, გარე რეკლამის ბანერის დიზაინისა და ინტერნეტ ფლეშ-ბანერის შესყიდვის მიზნით.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=100480&lang=ge