მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 10 დეკემბერი 2013

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქალაქ ბოლნისში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩაზე, სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1555 და N1552 განკარგულებების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად MDF ბოლნისი