მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათას მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 4 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 10 დეკემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს  მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათას მონასტერთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 18 ნოემბერს #1574 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მოახდინოს მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=99653&lang=ge