მგფ-ს თანამშრომლებისა და ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სადაზღვეო-საბროკერო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 10 დეკემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მგფ-ს თაბამშრომელთა და ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სადაზღვეო-საბროკერო მომსახურების შესყიდვაზე.

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=99504&lang=ge