მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 9 დეკემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 18 ნოემბერს #1571 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მოახდინოს მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები.

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=99407&lang=ge