რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 9 დეკემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 11 ნოემბერს #1154 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მოახდინოს ქ. რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები.

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=98065&lang=ge