მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    ძალაშია: 3 დეკემბერი 2013

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვიტორში, საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის, სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად MDF სხვიტორი