ზოგადი შეტყობინება შესყიდვების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 15 ნოემბერი 2013    /    ძალაშია: 15 ნოემბერი 2013

საქართველომ მიიღო 40 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის II პროექტის დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს სასესხო თანხის ნაწილი გამოიყენოს წინამდებარე პროექტის ფარგლებში საქონლის, სამუშაოების, მომიჯნავე მომსახურების და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვებისათვის.

ზოგადი შეტყობინება შესყიდვების შესახებ