სარეკლამო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 15 ოქტომბერი 2013    /    ძალაშია: 15 ოქტომბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირავების) შესყიდვის მიზნით.

 

დაგეგმილია მგფ-ს სარეკლამო ბილბორდების ბეჭდვა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განთავსება 1 თვის ვადით.

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=95162&lang=ge