წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 11 ოქტომბერი 2013    /    ძალაშია: 1 ნოემბერი 2013

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის მილებით მაგისტრალური მილსადენის და პოლიეთილენის მილებით შიდა ქსელის, აგრეთვე ბეტონის ჭების და მომხმარებლების დაერთებების მოწყობას.

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

სატენდერო განცხადება