განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 3 ოქტომბერი 2013    /    ძალაშია: 3 ოქტომბერი 2013

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით იწყებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების  სახელმწიფო შესყიდვას და შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს  ფართო გამოცდილებისა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სამშენებლო კომპანიებს.

განცხადება ინტერესთა გამოხატვის შესახებ

ხარჯთაღრიცხვა