ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა და სოფ. ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 20 სექტემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა და სოფ. ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 26 აგვისტოს #1120 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მოახდინოს ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა, აგრეთვე სოფ. ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა და განხორციელება. პროექტი ითვალისწინებს ქ. ქარდაბანის ცენტრალური გზის ტროტუარების  რეაბილიტაციას სიგრძით 3,000 მ. და სოფ. ლემშვენიერაში 1,710 მ სიგრძის შიდა გზების მოასფალტებას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=93448&lang=ge