ქ. თელავის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 16 სექტემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. თელავის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 16 აგვისტოს #1065 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მოახდინოს ქ. თელავის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა და განხორციელება. სამუშაოები მოიცავს საგზაო საფარის აღდგენას, რკინა-ბეტონის მილის და გაბიონის კედლის მოწყობას და  ტროტუარების მოასფალტებას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=92623&lang=ge