ტენდერი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი-დიდი ჭყონის მეურნეობის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 16 სექტემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი-დიდი ჭყონის მეურნეობის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 27 აგვისტოს #1129 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის“ პროგრამით (კოდი 2503) განსაზღვრული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრებით მოახდინოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი დიდი-ჭყონის მეურნეობის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა და განხორციელება. სამუშაოები მოიცავს გზის საფარის აღდგენას და ხელოვნური ნაგებობის მოწყობას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=92624&lang=ge